ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

ερωτηση τσιαουση

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα την εναρμόνιση της ελληνικής έννομης τάξης με τις διατάξεις της Ε.Ε. για την αναγνώριση πτυχίων από Ρουμανία και Βουλγαρία της ειδικότητας Χειρουργικής Στόματος.
Στην ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:
«Η ελληνική έννομη τάξη δεν έχει ακόμη εναρμονισθεί προς τις διατάξεις της 2005/36/ΕΚ, όπως όφειλε να έχει προβεί, σε ότι αφορά την ενσωμάτωση της ειδικότητας χειρουργικής στόματος στους τίτλους ειδικότητας οδοντιατρικής, για τα άτομα που έχουν σπουδάσει και λάβει πτυχίο του συγκεκριμένου τομέα από πανεπιστήμια της Ρουμανίας και Βουλγαρίας.
Η παρατεινόμενη εκκρεμότητα στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της προαναφερόμενης οδηγίας έχει οδηγήσει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λόγω της προσχώρησης των προαναφερομένων χωρών στην Ε. Ένωση, εξεδόθη η Οδηγία 2006/100/ΕΚ «για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», με την οποία τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, η οδηγία 2005/36/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2006/100/ΕΚ, τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της οδηγίας αυτής το αργότερο έως την ημερομηνία προσχώρησης των προαναφερομένων χωρών στην Ε. Ένωση.
Οι ρυθμίσεις των προϊσχυουσών οδηγιών αποσκοπούσαν στην σταδιακή υλοποίηση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης των εργαζομένων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ αποσκοπούν στην περαιτέρω εξασφάλιση της ευελιξίας των αγορών εργασίας, την αυξημένη απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών, την κατά το δυνατόν αυτοματοποίηση του συστήματος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και την εξασφάλιση της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και συνιστούν το αποτέλεσμα σχετικής μελέτης εκ μέρους της Επιτροπής .Ωστόσο, παρά το πέρας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η ελληνική έννομη τάξη δεν έχει ακόμη εναρμονισθεί προς τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη, όπου θεωρεί ότι η παρατεινόμενη παράλειψη προσήκουσας εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας εκ μέρους της Ελλάδας δεν συνάδει προς τις υποχρεώσεις της ως κράτους-μέλους της Ε. Ένωσης, ιδίως εάν ληφθεί υπ’ όψιν αφενός ότι έχει παρέλθει πλέον ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των προαναφερομένων οδηγιών, αφετέρου ότι η χώρα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ε. Δικαστήριο για την μη εναρμόνιση της νομοθεσίας της προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Είναι προφανές, ότι σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η χώρα θα υποστεί και νέα καταδίκη, όπως συνέβη και στην περίπτωση της καταδίκης της για παράβαση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ».
Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει τους αρμόδιους Υπουργούς:
• Προτίθεστε να προχωρήσετε στην ενσωμάτωση της ειδικότητας της χειρουργικής στόματος στους τίτλους ειδικότητας οδοντιατρικής εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» τηρώντας ορθά τις υποχρεώσεις της ως κράτους-μέλους της Ε. Ένωσης, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο επαγγελματικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πτυχιούχοι που έχουν σπουδάσει στις συγκεκριμένες χώρες;

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σκεφτείτε σας παρακαλώ την πρότασή μου, μελετήστε την και αν συμφωνήσετε, εφαρμόστε την.
Προτείνω λοιπόν από εδώ και πέρα να μην αναρτάτε καμιά ερώτηση και επερώτηση , δελτίο τύπου, ανακοινώσεις και λοιπά λοιπά λόγια και κινήσεις του θεαθείναι κανενός κόμματος- βουλευτή - πολιτευτή και και και ... διότι πιστεύω ότι στους νοήμονες, μόνο γέλωτα προκαλούν, πέραν του ότι "ρυπαίνουν" το περιβάλλον, αφού πραγματικά είναι άχρηστα προϊόντα και δεν προσφέρουν τίποτα.

Προτιμώ και πιστεύω ότι το προτιμούν όλοι να αναρτάται κάθε πράξη που έχει ουσία και αποτέλεσμα έστω και για ολιγομελείς ομάδες πολιτών.

Επειδή όμως η επιτυχία έχει πολλούς γονείς τότε εάν επιθυμούν να είναι πιστευτοί ότι συνέβαλαν στην όποια επιτυχία ας αναρτώνται όλες οι ερωτήσεις , οι ενέργειες κλπ κλπ που βοήθησαν στη λύση του προβλήματος.

Έτσι δεν μας πείθουν ότι δουλεύουν για εμάς, αλλά ότι μας Δ Ο Υ Λ Ε Υ Ο Υ Ν !!!


ΥΓ. Ισχύει για όλες τις αποχρώσεις, για όλους και για όλες, για όλα τα κόμματα κλπ κλπ και για το λόγο αυτό το σχολιάζω με το ίδιο σχόλιο και σε άλλο βουλευτή

ΠΟΛΙΤΗΣ