ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

αναφορα τσιαουση

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο διαδικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr.
Στην αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:
«Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους είναι οι πολίτες αυτής της χώρας, όπου ακόμα και σε συνθήκες ευημερίας βιώνουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους δυσμενή διακριτική μεταχείριση, αποκλεισμό και ανισότητα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι στις δύσκολες εποχές που ζούμε σήμερα ο κίνδυνος μίας βαθειάς και διαρθρωτικής περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία είναι ορατός και επικρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη σε αυτόν το χώρο.
Σήμερα, ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι η μη σωστή και επιφανειακή προσέγγιση των εξειδικευμένων θεμάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η μη ανταπόκριση της Πολιτείας σε θέσεις και εξαγγελίες για θέματα αναπηρίας επιδεινώνει το κλίμα αβεβαιότητας και τη δυσπιστία που έχουν οι πολίτες, με αναπηρία. Το συγκεκριμένο αποτελεί βασικό ζήτημα και το μεγάλο στοίχημα υπέρβασης των στρεβλώσεων της εποχής. Διότι όποιον τομέα και να επιχειρήσει κάποιος να αναλύσει, θα διαπιστώσει ότι εμφορείται πρώτα από όλα από την παραδοσιακή αντίληψη για την αναπηρία και φυσικά από τεράστια ελλείμματα πολιτικής, που όμως έχουν αντανάκλαση άμεση και δυσμενή στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία.
Στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την αναπηρία αλλά και της διεθνώς διευρυνόμενης ανάγκης για συνεχή και ειλικρινή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τις πολιτικές και τα θέματα που τους αφορούν, τον τελευταίο καιρό έχουν διαπιστωθεί προσπάθειες και ενέργειες οι οποίες πλέον αντιμετωπίζουν θετικά τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, τόσο από πλευράς διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου όσο και από πλευράς δυνατοτήτων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ), με τελικό στόχο την αποδοχή της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης φύσης και της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
Η διασφάλιση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στους δικτυακούς τόπους (όπως για παράδειγμα έχει επιτευχθεί με μεγάλη επιτυχία στο site της Βουλής), όπου απευθύνονται στο σύνολο των πολιτών της χώρας μας, αποτελεί το βασικό προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση της ισότητας των πολιτών, διασφαλίζοντας το δικαίωμα κάθε ενός στις προσωπικές επιλογές, στην αυτονομία και την αξιοπρέπεια. Ειδικότερα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Νόμου 3861/10 προβλέπεται το εξής: «Κατά το σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων». Ως εκ τούτου, θα έπρεπε από την πιλοτική κιόλας λειτουργία του διαδικτυακού τόπου diavgeia.gov.gr να έχει ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε αυτόν.
Αυτό όμως που έχει διαπιστωθεί είναι ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η επιταγή του Νόμου, εφόσον η παρουσίαση της ηλεκτρονικής πληροφορίας στο συγκεκριμένο ιστοχώρο δεν πληροί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση από άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν συσκευές και λογισμικό υποστηρικτικής τεχνολογίας.
Στην περίπτωση του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr/home - ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον μέσω αυτού οι πολίτες μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους πάνω σε σημαντικά νομοσχέδια - δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.
Συνεπώς, η μη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στον διαδικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr, αλλά και σε κάθε άλλο διαδικτυακό τόπο που απευθύνεται στους πολίτες, έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα συνταγματικά κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματά τους».

Με την αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση ζητάει να ενημερωθεί από τον κύριο Υπουργό, προκειμένου, ο διαδικτυακός τόπος diavgeia.gov.gr και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτόν να συμμορφώνονται πλήρως με το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των Οδηγιών Προσβασιμότητας για τον Ιστό (Web Content Accessibility Guidelines), Έκδοση 2.0 της κοινοπραξίας W3C, σε επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑΑ».