ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

δελτιο τυπου ελενης τσαουση

Απάντηση σε ερώτηση που είχε καταθέσει η Βουλευτής Νομού Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση προς το Υπουργείο Οικονομικών, με αντικείμενο την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2010 στο Νομό Έβρου, πιο συγκεκριμένα:
Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κος Σαχινίδης Φίλιππος αναφέρει: ''Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την


παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων, για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2010 σε περιοχές του Νομού Έβρου (στους Δήμους Τραϊανούπολης (παρέμβρια ζώνη),Φερών, Τυχερού, Σουφλίου, Ορφέα, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Κυπρίνου, Βύσσας, Μεταξάδων και Τριγώνου)``.
Πιο συγκεκριμένα οι βασικότερη όροι των παραπάνω δανείων είναι:
• Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής, ανακασκευής ή αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια.
• Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
• Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας, της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης, που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κλπ. Επιδοτούμενο κατά 100% από λογαριασμό του Ν. 128/78.
• Για ποσά δανείων μέχρι 10.000€ δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης. Για την ασφάλεια κάθε δανείου άνω των 10.000€, θα εγγράφεται υπέρ της δανείστριας Τράπεζας υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή αγοράζεται ή αποπερατώνεται από το προϊόν του άτοκου δανείου, ή αντί αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.
• Για τους λοιπούς όρους και διαδικασία σύνοψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.