ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

ερωτηση πολατιδη, βελοπουλου

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΩΣΙ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ἡ προκήρυξι ὑπ’ ἀριθ. ΣΟΧ Α1/2010 «Γιά τήν πλήρωση ἑκατόν ἑβδομήντα ἕνα (171) θέσεων δημοσιογράφων μέ σύμβαση ἐργασίας Ἰδιωτικοῦ Δικαίου Ὁρισμένου Χρόνου στήν Ἑλληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε.)» μεταξύ ἄλλων ἀναφέρεται καί σέ δύο θέσεις δημοσιογράφων μέ ἕδρα τήν Κομοτηνή. Στίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις ἀναφέρεται:
«ιβ. Εἰδικά γιά τίς δύο θέσεις τοῦ Ρ/Σ Κομοτηνῆς οἱ ὑποψήφιοι θά πρέπει νά πιστοποιήσουν τἠν πολύ καλή γνώση τῆς Τουρκικῆς Γλώσσας».
Ἡ ὕπαρξι τέτοιων προκλητικῶν προϋποθέσεων ἀπό τήν πλευρά τῆς ΕΡΤ Α.Ε., εἰδικά στήν περιοχή τῆς Θράκης ὅπου ὀργιάζει ἡ προσπάθεια τῆς Τουρκίας γιά δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων καί τουρκοποίησι τῆς περιοχῆς προβληματίζει ὅλους τούς Ἕλληνες.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Ποιά διεύθυνσι καί ποιά πρόσωπα ἀπό πλευρᾶς ΕΡΤ Α.Ε. εἶναι ὑπεύθυνα γιά τήν σύνταξι τῆς προκηρύξεως;
2. Μέ ποιά δικαιολογία ἀποκλείονται δημοσιογράφοι πού δέν γνωρίζουν τουρκικά;
3. Γιατί ἀπαιτεῖται γνώσι μόνο τῆς τουρκικῆς καί ὄχι π.χ. τῆς πομακικῆς γλώσσας;
4. Ποιός ἀκριβῶς φορέας θά πιστοποιήση τήν καλή γνώσι τῆς τουρκικῆς; Μήπως τό τουρκικό προξενεῖο Κομοτηνῆς;
5. Ὑπάρχουν μυστικές συμφωνίες γιά μοίρασμα κυριαρχίας στήν ἑλληνική Θράκη καί ἡ συγκεκριμένη ἀπόφασι κινεῖται στό πνεῦμα τους;


Ἀθῆναι, 22 Ὀκτωβρίου 2010
Οἱ ἐρωτῶντες ΒουλευτέςΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
(Β΄ Θεσσαλονικης)