ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

απαντηση σε αναφορα τσιαουση

Απάντηση σε αναφορά που είχε καταθέσει η Βουλευτής Νομού Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση προς το Υπουργείο Οικονομικών, με αντικείμενο την ένταξη του Νομού Έβρου στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 2/20087/0025 ΦΕΚ 974 30/06/2010, πιο συγκεκριμένα:
Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κος Σαχινίδης Φίλιππος αναφέρει: ''Με την αριθμ. 2/31728/0025/30.06.2010 (ΦΕΚ Β' 986/30.06.2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών τροποποιήθηκαν οι όροι αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βιοτεχνικού και βιομηχανικού τύπου, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, μεταξύ άλλων, στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, δυνάμει των αριθμ. 2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β' 579/9.4.2006) και 2/56146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β' 131/5.2.2007) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν.
Ειδικότερα, παρασχέθηκε η ευχέρεια στις ως άνω επιχειρήσεις να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα 1.1.2010 έως και 31.12.2013 δόσεων, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι την 31.12.2022. Στην ως άνω ρύθμιση υπήχθησαν επίσης και περιπτώσεις συμβάσεων δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες έχουν καταγγελθεί.
Πέραν των προαναφερόμενων κατηγοριών επιχειρήσεων, στις διατάξεις της αριθμ. 2/56146/0025/29.9.2006 υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση και χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπήχθησαν και εμπορικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένα μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερέβαινε τα 2.000.000 ευρώ και η προς ρύθμιση οφειλή τους δεν υπερέβαινε τα 100.000 ευρώ''.
Τέλος ο Υφυπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε ότι :''θα εξετασθεί αρμοδίως το ζήτημα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων του Νομού Έβρου , οι οποίες δεν έχουν ρυθμιστεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου''.


Το πλήρες κείμενο της αναφοράς που κατέθεσε η κα Τσιαούση Ελένη προς το Υπουργείο Οικονομικών, μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο/link:
http://www.tsiaousieleni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=177:-2200870025-974-30062010&catid=11:2010-02-18-23-27-02&Itemid=14