ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

ιατρικη ειδικοτητα

Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας σύμφωνα με την αριθ Υ7α/Γ.Π /οικ 77057/3-6-2008 απόφαση του Υπουργείου Υγείας ,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1096/12-6-08 τ.Β
Αναγνωρίσθηκε κατάλληλο για 1 ½ ΧΡΌΝΟ άσκησης ιατρών στην ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με την αριθΥ 4α/οικ 81062/2-7-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1109/Β/20-7-2010 τ.Β΄ συστάθηκε μία (1) θέση ειδικευομένου ιατρού στην ειδικότητα της ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η πλήρωση της θέσεως αυτής θα γίνει μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 2-11-2010 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Ν.Α Φθιώτιδας στην Λαμία


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας στο τηλ. 22313-52812

ΜΕΝ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α