ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

προσληψεις προσωπικου

Η υπηρεσία μας, σάς ενημερώνει ότι από το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010, αρχίζει η δεκαήμερη προθεσμία, για την υποβολή δικαιολογητικών πρόσληψης, βοηθητικού πολιτικού προσωπικού (δώδεκα θέσεων), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας.
Πληροφορίες δίδονται από τα τηλέφωνα 25530-26681 έως 3 ή 25530-26686.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες:α) www.et.gr, (μέσω διαδρομής: Διαύγεια º Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη º Περίληψη Ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου),
β) www.asep.gr, συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων º Διαγωνισμών Φορέων º Εποχικού (ΣΟΧ), για την αναζήτηση των εντύπων αιτήσεων,
γ) Των κατά τόπους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (www.kep. gov.gr).

Διδυμότειχο 22 Οκτωβρίου 2010

- Ο -
ΑΝΑΠΛ. Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η
Πασχάλης ΣΥΡΤΟΥΔΗΣ
Αστυνόμος Α΄

http://thrakinea.blogspot.com/2010/10/blog-post_1310.html