ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

καυση σιτοκαλαμιων

α. Ν. 3013.02 ‘’Περί αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας’’
β. 9Α/20-10-05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1554/Β’/10-11-05) τροποποίηση της υπαρίθμ. 9/2000
Πυροσβεστικής Διάταξης (Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και
αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις)
γ. ΑΠ: Φ.311.4/189/26-04-2010/ΝΔΕ/Τμ. Πολ. Προστασίας (Πρακτικό Σ.Ν.Ο αντιμετώπισης
πυρκαγιών)

Σε έκτακτη σύσκεψη αρμοδίων εμπλεκομένων μελών του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (ΣΝΟ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 05 ΟΚΤ. 2010 στο Νομαρχιακό Κατάστημα Έβρου, αναφορικά με την καύση των σιτοκαλαμιών, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:
Σε εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, απαγορεύεται ρητώς ή για οποιοδήποτε λόγο η καύση των σιτοκαλαμιών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Ο Αντινομάρχης
Κολχούρης Αθανάσιος