ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

συνεδριαζει το δημοτικο συμβουλιο ορεστιαδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 95 του N. 3463/06, στις 08-12-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ


Θέματα ημερήσιας διάταξης
Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 48/2010 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες επένδυσης κοίτης και πρανούς τάφρου εντός Δ.Δ. Χειμωνίου», συνολικού προϋπολογισμού 49.979,70 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Οινόης Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή επέκτασης Οινόης και νέας Ελβετίας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ( Σάκκος, Βάλτος, Αμπελάκια, Χανδράς και Χειμώνιο)»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
5. Άδεια τομής οδοστρώματος και πεζοδρομίου στο Ο.Τ. του Ο.Τ.Ε.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
6. Αλλαγή τετραγωνικών αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου.
Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Δήμητρα - Αριάδνη
7. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 71/2009 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά Ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών και μελών για τη διετία 2009-2010
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας Κων/νος
8. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Δόση 2010.
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας Κων/νος
9. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Δόση 2010.
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας Κων/νος
10. Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετερία με Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου»
Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ροροπούλου Δήμητρα - Αριάδνη

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στεφανάτος Κυριάκος