ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

πρασινες ειδησεις

Η Περιφερειακή Ανάπτυξη της Θράκης με ΄΄ατμομηχανή΄΄ της τον Πρωτογενή Τομέα
Το 2010 που σε λίγες ημέρες μας αποχαιρετά και δίνει την σκυτάλη στο 2011 μας έκανε να απωλέσουμε από το λεξιλόγιο μας την λέξη ΄΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ΄΄. Μια τόσο μικρή λέξη, αλλά ωστόσο περιεκτική και με βαρύ-νουσα σημασία για όλες και όλους μας. Η προώθηση της ανάπτυξης ενός Τό-που μέσω στοχευμένων πολιτικών πρωτοβουλιών αποφέρει σημαντικότατα οφέλη στους κατοίκους μιας Περιοχής, μιας Περιφέρειας, μιας Χώρας ολόκληρης ανυψώνοντας το βιοτικό επίπεδο και βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα τους.
Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε, από τα επίσημα χείλη τόσο του Πρωθυπουργού της Χώρας Γ. Παπανδρέου, όσο και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδη έγινε πολύς λόγος για την στροφή της Ελληνικής Γεωργίας, που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να γίνει άμεσα. Να ξεφύγει δηλαδή από το μοτίβο της εξαρτημένης από τις κοινοτικές & εθνι-κές επιδοτήσεις γεωργίας και να γίνει ποιοτική, διατροφική, πολυλειτουργι-κή. Και τούτο βέβαια θα επιτευχθεί από τη χρηματοδότηση της αλυσίδας: πα-ραγωγή – πιστοποίηση – τυποποίηση – μεταποίηση – εμπορία – προβολή – προώθηση των προϊόντων. Η καρδιά αυτής της προσπάθειας είναι το αγρο-τοδιατροφικό μοντέλο, με σημείο εκκίνησης το «Πράσινο Κουτί» του Παγκό-σμιου Οργανισμού Εμπορίου και τη διαχείριση των πόρων της Κοινής Αγρο-τικής Πολιτικής. Άρα χρειάζεται η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου να στραφεί στην παραγωγή, να φύγει από τους γενικούς στόχους και να προω-θήσει μια εμπνευσμένη πολιτική, που έχει σχέση με το αγροτοδιατροφικό μο-ντέλο. Το αποτέλεσμα των παραπάνω πολιτικών παρεμβάσεων θα αποκαλεί-ται καλάθι των προϊόντων για κάθε Περιφέρεια.
Και βέβαια το καλάθι προϊόντων της Θράκης γεμάτο & πλουσιοπάρο-χο: ελιές & ελαιόλαδο της Μάκρης Αλεξανδρούπολης, πεπόνι από τον Πέπλο Φερών, σπαράγγι από το Τρίγωνο του Έβρου, πατάτες, όσπρια(φασόλια, ρε-βύθια, φακές, φάβα) και ιδίως σκόρδα από το Βόρειο Έβρο, κρασί, τσίπουρο & ούζο από όλες τις περιοχές του Έβρου. Ο γειτονικός Νομός Ροδόπης φημί-ζεται για τις πεντανόστιμες ποικιλίες κερασιού, αλλά & επιτραπέζιων σταφυ-λιών. Επίσης σε Ξάνθη & Ροδόπη ξεχωρίζουν τα καπνά ανατολικού τύπου, καθώς συνδέθηκαν με τον τόπο παραγωγής τους(μπασμάς). Τέλος τα οπωρο-κηπευτικά που καλλιεργούνται στα θερμοκήπια και των τριών Νομών της Θράκης παράγουν ποιοτικά & υψηλής θρεπτικής αξίας νωπά οπωροκηπευτι-κά. Και φυσικά ο κατάλογος των προϊόντων του πρωτογενούς μας τομέα είναι μακρύς.
Η Ανάπτυξη της Θράκης είναι στα χέρια μας και δεν πρέπει να μιζε-ριάζουμε και να προσβλέπουμε αποκλειστικά και μόνο στην υποστήριξη του ανάλγητου και αργοκίνητου Αθηνοκεντρικού Κράτους.

Χρήστος Κ. Γκιουμουσίδης,
Γεωτεχνικός – Δασολόγος
Master στην Περιβαλλοντική Πολιτική &
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
chgioum@hotmail.com