ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

περιοδευων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 302/13-12-2005), οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2014 (γεννημένοι το έτος 1993), που διαμένουν στο Νομό Έβρου και ανεξάρτητα από τον τόπο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, υποχρεούνται να προσέλθουν στο Στρατολογικό Γραφείο Αλεξ/πολης ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά το χρονικό διάστημα από 3-1-2011 μέχρι και 28-2-2011, προκειμένου να συμπληρώσουν και καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α.), ώστε να γίνει, με μηχανογραφικές μεθόδους, η κατανομή τους στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολ. Αεροπορία, Πολ. Ναυτικό).

2. Κατά την παρουσίαση τους οι στρατεύσιμοι πρέπει να φέρουν επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή πιστοποιητικό Δήμου – Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων, εφόσον η εγγραφή δεν προκύπτει στο δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και, όσοι πάσχουν από σοβαρή ασθένεια, βεβαίωση γιατρού ή Νοσοκομείου σχετικά με την πάθησή τους. Για τους Μόνιμους Κατοίκους Εξωτερικού, η κατάθεση του Δ.Α. μπορεί να γίνει μέσω των αρμόδιων Ελληνικών Προξενικών Αρχών με την αποστολή και των παραπάνω δικαιολογητικών.

3. Στους στρατεύσιμους που θα καταθέσουν το Δ.Α. εκπρόθεσμα (μετά την 28-2-2011) ή δεν θα το καταθέσουν καθόλου ή θα δηλώσουν σ’ αυτό ψευδή στοιχεία, θα επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση η οποία εξαγοράζεται.

4. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Στρατολογικό Γραφείο Αλεξ/πόλης (τηλ. 25513-50605 και 25513-50614).


Από το Στρατολογικό Γραφείο Αλεξ/πολης
Αλεξ/πολη 1 Δεκ 2010