ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

απαντηση σε αναφορα τσιαουση

Υπαγωγή των αποφοίτων της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στον κλάδο ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, σύμφωνα με την απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κας Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου, σε ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τη οργάνωση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος σε βασικά θέματα που αφορούν την ισπανική γλώσσα.
Πιο συγκεκριμένα η κυρία Υφυπουργός επισημαίνει τα εξής:
''Με αφορμή την ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος με την ερώτησή σας προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της δομής και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προωθήθηκε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία συμπληρώνεται η αρίθμ. 43140α/Δ2/17.08.2009 (ΦΕΚ1802.τ.Β`/31.08.2009) ΚΥΑ ως προς τα τυπικά προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ40-Ισπανικής Γλώσσας, στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται εφεξής και το πτυχίο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και της Διδακτικής της ως Ξένης», σύμφωνα με την υπ. Αρίθμ.. 139864/Δ2 απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς που κατέθεσε η κα Τσιαούση Ελένη προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτωσύνδεσμο/link:
http://www.tsiaousieleni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2010-11-29-06-59-39&catid=11:2010-02-18-23-27-02&Itemid=14