ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

προσκληση αναπληρωτων εκπαιδευτικων

Πρόσκληση των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΕΑΕ) των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.(01-02-03-05).50, που συμπεριλαμβάνονται στους κυρωμένους Πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2010-2011 για συμπλήρωση επιλογής στην αίτησή τους.

Σε συνέχεια της αριθμ. 82529/Γ6/12-7-2010 με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2010-2011»
καλούνται
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίοι δεν έχουν έως τώρα προσληφθεί και υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχολ. έτους 2010-2011, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 82529 / Γ6 /12-7-2010 Εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ και είχαν δηλώσει:
α) μεταξύ των σαράντα (40) περιοχών προτίμησης και περιοχές προτίμησης για πρόσληψη σε περιοχές με μειωμένο ωράριο ή
β) «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή ΕΑΕ με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης» και
γ) «Αποδέχομαι πρόσληψη ως εκπαιδευτικός με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50)»


εάν επιθυμούν να προσληφθούν στο πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με μειωμένο ωράριο, να δηλώσουν το πεδίο:
«Αποδέχομαι πρόσληψη ως εκπαιδευτικός με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου για το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις περιοχές μειωμένου που έχω δηλώσει στην αίτησή μου»
Το παραπάνω πεδίο έχει προστεθεί και είναι ενεργό στην προηγούμενη ηλεκτρονική αίτηση του «αναπληρωτή στα ΣΜΕΑ 2010» και η οποία είναι καταχωρημένη στο φάκελο του εκπαιδευτικού στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, το οποίο χορηγείται από τις Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή σε ένα μόνο Γραφείο, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η Αίτηση – Δήλωση αποτελεί και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση (περιοχών προτίμησης ή προσθήκη τυπικών προσόντων ή προσωπικών στοιχείων) δεν επιτρέπεται .
Η Προθεσμία της καταχώρησης της παραπάνω συμπληρωματικής επιλογής στην αίτηση του «αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ» ορίζεται από 10 -12 -2010 έως 15-12-2010Η ΥΠΟΥΡΓΟΣΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ