ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ερωτηση τσιαουση

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα την μεγάλη καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των αδιάθετων οικοπέδων του πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε. , στο Νομό Έβρου.
Στην ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:
«Σύμφωνα με την με αριθμό 265/2004 (ΦΕΚ 68/Β/20-01-2004) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, «Καθορισμός του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης των ακινήτων του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.), των όρων και των προϋποθέσεων παραχώρησης των ακινήτων αυτών για την αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος ή διαδικασίας που αφορά στον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας ή στην παραχώρηση των ακινήτων του», έχει πραγματοποιηθεί Αλεξανδρούπολη στις 7 Ιουλίου του 2006 δημόσια ανοικτή κλήρωση για την παραχώρηση αδιάθετων οικοπέδων του πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.
Οι νόμιμοι δικαιούχοι αν και έχουν λάβει την απαραίτητη έγγραφη βεβαίωση από την Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης), ωστόσο από το 2006 εκκρεμεί η παραχώρηση του καθορισμένου οικοπέδου που τους έχει κατοχυρωθεί μέσω της δημόσιας κλήρωσης, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα στέγασης μέχρι και σήμερα, ενώ κυριαρχεί η αβεβαιότητα για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων και την εφαρμογή της ΚΥΑ».
Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει τον κύριο Υπουργό:
• Ποια μέτρα και σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης των οικοπέδων, που έχουν κληρωθεί στους νόμιμους δικαιούχους του Νομού Έβρου, μετά την δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το 2006;