ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ερωτηση τσιαουση

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα το απλήρωτο προσωπικό του Προγράμματος ``Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας`` στο Νομό Έβρου, εξαιτίας μη εφαρμογής της ΚΥΑ 60292/2158/27.08.08.
Στην ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:
«Σκοπός του Προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας, που απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και σε Άτομα με Ειδικές ανάγκες, είναι η...
παραμονή των ατόμων αυτών στο φυσικό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας όπου αυτό είναι εφικτό, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Οι προτεραιότητες του Προγράμματος, το οποίο έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα, εστιάζονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων απομόνωσης, αίσθησης ανασφάλειας και μείωσης της αυτονομίας των ατόμων, παρέχοντας τα εξής: α)συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, β) διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών (επιδόματα, συντάξεις, συνταγογραφ. κ.α) και εξυπηρέτηση των ατόμων σε εξωτερικές εργασίες που αφορούν στο σπίτι, γ)συνοδεία εξυπηρετούμενων σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή για διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών δ)συμβουλευτική υγείας και βοήθεια στη λήψη φαρμ.αγωγής, δ)παρακολούθηση παθήσεων όπως ζάχαρο, χοληστερίνη και αρτ.πίεση με μετρήσεις κατ’ οίκον, ε)βοήθεια στο χώρο του σπιτιού και στ)παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς αν κριθεί απαραίτητο.
Η απρόσκοπτη συνέχιση όλων των Προγραμμάτων και των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων της χώρας, και κυρίως του παραμεθόριου Νομού Έβρου, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο θέμα της χρηματοδότησής τους. Με αποτέλεσμα το προσωπικό τους να παραμένει απλήρωτο εδώ και 10 μήνες και κυρίως χωρίς να επιλύεται οριστικά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 31 (Α. Π.: οικ.37467, 16 Ιουνίου 2009) η απελθούσα κυβέρνηση δεσμεύονταν ότι με την εξασφάλιση των απαιτούμενων εθνικών και κοινοτικών πόρων και μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων της τέταρτης προγραμματικής περιόδου, η λειτουργία των κοινωνικών δομών των δήμων θα συνεχίζονταν χωρίς διακοπή, προς όφελος τόσο των εργαζομένων, όσο και των χιλιάδων ωφελούμενων, που έχουν ανάγκη και που βασίζονται στη στήριξη και στις υπηρεσίες των δομών αυτών.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 60292/2158/27.08.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1724, τ. Β΄, 27.8.’08) και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 15 (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) αναφέρονται τα εξής:
α. Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», τα οποία υποκαθίστανται, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (προγραμματική περίοδος 2007-2013) από τα νέα προγράμματα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», εξακολουθούν να εκτελούνται μέχρι την ενεργοποίηση των ανωτέρω νέων προγραμμάτων.
β. Η συνέχιση εκτέλεσης τούτων μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων διέπεται από τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ οικ. 111135/1233 (ΦΕΚ 772/15-5-2007 τ. Β), η ισχύς της οποίας παρατείνεται μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων.
γ. Το προσωπικό που ήδη απασχολείται, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων.
δ. Η έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων διαπιστώνεται με πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Δυστυχώς η συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν εφαρμόζεται (ούτε έχει υπάρξει τροποποίηση της), μέχρι σήμερα στο Νομό Έβρου με συνέπεια να παραμένει απλήρωτο το προσωπικό των Δομών. Διότι αναφέρει ξεκάθαρα πως κατά την μεταβατική περίοδο (άρθρο 15) και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ένταξης του προγράμματος στο ΕΣΠΑ, τα συνολικά έξοδα του προγράμματος χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους.
Η διαδικασία του διαγωνισμού, έχει ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια για την ένταξη των προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει η υπογραφή της απαραίτητης σύμβασης εξαιτίας των ενστάσεων που εκκρεμούν. Αναλογιζόμενη τη συγκεκριμένη κατάσταση σε καμία περίπτωση το προσωπικό, ενώ παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του προς τους ωφελούμενους μέχρι και σήμερα, δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση (10 μήνες) στην έγκριση και καταβολή της μισθοδοσίας του».
Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει την κυρία Υπουργό και τους κυρίους Υπουργούς:
• Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να πληρωθεί το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα ``Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας`` του Νομού Έβρου;
• Προτίθεστε να προχωρήσετε στην αναμόρφωση ή τροποποίηση της ΚΥΑ οικ. 111135/1233 (ΦΕΚ 772/15-5-2007 τ. Β), ώστε να πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ``Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας`` του Νομού Έβρου;
• Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της απαραίτητης σύμβασης, προκειμένου να ξεκινήσει η χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΣΠΑ;
• Με την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης ``Καλλικράτης``, ποιος είναι ο σχεδιασμός ώστε τα συγκεκριμένα προγράμματα να μπορέσουν να ενσωματωθούν, να λειτουργήσουν ομαλά και να χρηματοδοτηθούν, χωρίς να παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις και οι στρεβλώσεις, που παρατηρούνται μέχρι σήμερα;
• Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να μην ξαναεμφανιστούν φαινόμενα καθυστέρησης στη μισθοδοσία του προσωπικού σε μελλοντικά προγράμματα κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας;