ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

κυκλοφοριακες ρυθμισεις

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξ/πολης, ανακοινώνεται ότι, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες για το έργο «Αποχέτευση ακάθαρτων Β32 περιοχής Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αλεξ/πολης», από τις πρωινές ώρες της 05-08-2010 και για επτά (7) μήνες περίπου, αποφασίσθηκε ο προσωρινός αποκλεισμός μικρών τμημάτων των κάτωθι οδών:
α. Από την Περιφερειακή οδό έως την οδό Κολοκοτρώνη επί της οδού Κατακουζηνού και από την οδό Φιλ. Εταιρίας έως την οδό Μ. Κουταβού επί της οδού Κατακουζηνού.
β. Από την Περιφερειακή οδό έως την οδό Λόρδου Βύρωνος επί της οδού Γ. Παπανδρέου και από την οδό Φιλ. Εταιρίας έως την οδό Μ. Κουταβού επί της Γ. Παπανδρέου.
γ. Από την Περιφερειακή
οδό έως την οδό Μ. Κουταβού επί της οδού Χ. Χατζοπούλου
δ. Από την Περιφερειακή οδό έως την οδό Λόρδου Βύρωνος επί της οδού Αλαμάνας και από την οδό Φιλ. Εταιρίας έως την οδό Καραγιώργη επί της οδού Αλαμάνας.
ε. Από την Περιφερειακή οδό έως την οδό Κολοκοτρώνη επί της οδού Τάσου Ισαάκ.
στ. Από την οδό Φιλ. Εταιρίας έως την οδό Μ. Κουταβού επί της οδού Χ. Δουτσίδη.
ζ. Από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Μ. Κουταβού επί της οδού Νικηταρά.
η. Από την οδό την οδό Λόρδου Βύρωνος έως την οδό Κολοκοτρώνη επί της οδού Δ. Σολωμού και από την οδό Φιλ. Εταιρίας έως την οδό Μ. Κουταβού επί της οδού Δ. Σολωμού.
θ. Από την οδό Κατακουζηνού έως την οδό Οδυσσέως επί της Περιφερειακής Οδού.
ι. Από την Ε.Ο. Αλεξ/πολης - Κομοτηνής έως την οδό Γ. Παπανδρέου επί της οδού Φιλελλήνων.
ια. Από την οδό Κατακουζηνού έως την οδό Χατζοπούλου επί της οδού 25ης Μαρτίου.
ιβ. Από την οδό Κατακουζηνού έως την οδό Γ. Παπανδρέου επί της οδού Ξενοκράτους.
ιγ. Από την οδό Κατακουζηνού έως την οδό Χ. Δουτσίδη επί της οδού Λόρδου Βύρωνος.
ιδ. Από την οδό Χατζοπούλου έως την οδό Αλαμάνας επί της οδού Δαβάκη.
ιε. Από την οδό Χατζοπούλου έως την οδό Αλαμάνας επί της οδού Καραγιώργη.
ιστ. Από την οδό Δ. Σολωμού έως την οδό Νικηταρά επί της οδού Φιλ. Εταιρίας.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται απρόσκοπτα και με πλήρη ασφάλεια και θα ρυθμίζεται με κατάλληλη σήμανση.