ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

εκτακτα μετρα για την αντιμετωπιση πυρκαγιων στη σαμοθρακη

1. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που πιθανόν να υπάρξει αύριο
11-08-2010 στο Νησί της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Δείκτης επικινδυνότητας 3, υψηλός κίνδυνος), παρακαλούμε για την άμεση λήψη των παρακάτω προληπτικών μέτρων :
α. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ μεριμνά για την:


· Φύλαξη και επιτήρηση των σκουπιδότοπών σε 24ώρη βάση
· Ετοιμότητα έγκαιρης αντίδρασης για διάθεση προσωπικού και μέσων
· Φύλαξη – επιτήρηση αστικών – περιαστικών Δασών
· Ενημέρωση των δημοτών περί της απαγόρευσης καύσης απορριμμάτων ή άλλων αποβλήτων τόσο εντός των οργανωμένων χώρων απόθεσής τους, όσο και στους υπάρχοντες χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης.
β. ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ και το Π.Κ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - ΧΙΙ Μ/Κ Μ.Π
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ μεριμνούν για:
· Ετοιμότητα και άμεση κινητοποίηση, εάν απαιτηθεί, του μηχανισμού σε κάθε επεισόδιο.
· Ενεργοποίηση μικτών περιπόλων και αυξημένη εκπομπή αυτών όπου απαιτείται.


γ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Συνεργάζεται και παρέχει συνδρομή με μέσα και προσωπικό στους λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς
2. Παρακαλούμε για τη πιστή εφαρμογή και τήρηση των προαναφερομένων καθώς επίσης και των προφασισθέντων μέτρων του Πρακτικού του ΣΝΟ και ΣΤΟ

Ο Αναπλ. Νομάρχη


Μιχάλης Κογιομτζής