ΑΙΣΧΟΣ

ΔΕΝ αφήνουν το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων με πέντε Δασκάλους.
ΔΕΝ αφήνουν το Βορειότερο Σχολείο της χώρας με πέντε μεταλαμπαδευτές της γνώσης, επειδή σε μία τάξη υπάρχουν τρεις μαθητές.
Το σχολείο έγινε και πάλι εξαθέσιο.

Έκλεισε όμως της Πλάτης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

κατι νέο έρχεται σύντομα...

κάθε είδηση για μας, δεν είναι απλά μία ανάρτηση

thrakinea και tomadakis.blogspot.com
Follow thrakinea on Twitter

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

συναντηση ρενταρη με μελη επιμελητηριου εβρου

Ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Έβρου κατά το πρότυπο του αντίστοιχου προγράμματος που εφαρμόστηκε στο νομό Καστοριάς, αναμένεται να εφαρμοστεί σύντομα και στον Έβρο.
Μετά από προτροπή της βουλευτού Έβρου του ΠΑΣΟΚ Όλγας Ρενταρή- Τέντε, γνωρίζοντας ότι τα τοπικά σύμφωνα θα αργήσουν να τεθούν σε εφαρμογή, πρότεινε στην αρμόδια υπουργό Λούκα Κατσέλη στην κατάρτιση του και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της.
Για το σκοπό αυτό η κα Ρενταρή το απόγευμα της Δευτέρας 11 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποίησε συνάντηση με τα μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου προκειμένου να οριστούν οι παράμετροι εκείνες ώστε το πρόγραμμα να εφαρμοστεί στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες του Έβρου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δράσης Ι. Σκοπός του προγράμματος της Δράσης Ι είναι η δημιουργία τριακοσίων (300) νέων θέσεων εργασίας, για τους ανέργους του Νομού Καστοριάς ηλικίας 18−64
ετών, κόστος: 3.360.000 ευρώ
Σκοπός: για πλήρη ή μερική απασχόληση, με την επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο
επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

Δράση ΙΙ: Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών
100 ανέργων. Αφορά την αυτοαπασχόληση, δηλαδή να κάνει κάποιος τη δική του επιχείρηση.
Σκοπός: απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους: Β. Δράση ΙΙ: 2.500.000 ευρώ.
Δράση ΙΙΙ: Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – προεργασία, εκατόν πενήντα (150) ανέργων νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, Κόστος: 2.041.000 ευρώ.
Σκοπός: του προγράμματος είναι η πρόσληψη από επιχειρήσεις ανέργων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα α) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας – προεργασίας, διάρκειας έξι (6) μηνών και β) απασχόλησης, με την μετατροπή του
συμφωνητικού συνεργασίας σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, για συνολικό επιπλέον χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών.
Δράση 4: Κατάρτιση-επανακατάρτιση
Η ενέργεια περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης/επανακατάρτισης για 350 ανέργους και 150 εργαζόμενους σε αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ή των επιχειρήσεων του Νομού Καστοριάς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση
της ανεργίας που αντιμετωπίζει ο Νομός καθώς και στη διατηρησιμότητα των θέσεων εργασίας.
Ι. Πρόγραμμα διετούς επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση 200 θέσεων εργασίας.
Σκοπός του προγράμματος είναι: η διατήρηση διακοσίων (200) θέσεων εργασίας, για επαπειλούμενους εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς ηλικίας 18−64 ετών, με την επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης.
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, από τις 19−4−2010 και μετά, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
_ Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
1. να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύΆρθρο 9
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος, που ανέρχονται συνολικά σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Ποσά ανα δράση:
Α. Δράση Ι: 3.360.000 ευρώ . Για το έτος 2010 έχει προβλεφθεί πίστωση 560.000 €.
Β. Δράση ΙΙ: 2.500.000 ευρώ. Για το έτος 2010 έχει προβλεφθεί πίστωση 500.000 €.
Γ. Δράση ΙΙΙ: 2.041.000 ευρώ. Για το έτος 2010 έχει προβλεφθεί πίστωση 574.000 €.

Λεπτομέρειες στο ΦΕΚ